Aquilone verzorgt detachering en consultancy op actuarieel gebied in de meest brede zin van het woord. Voorbeelden van werkzaamheden waarbij onze medewerkers in het verleden zijn ingezet:

· Actuariële verslaglegging c.q. jaarwerk
· Interim afdelingsmanagement
· Project management
· Project uitvoering
· Wegwerken van werkvoorraden
· Opleiding en bijscholing van personeel
· Productontwikkeling
· Automatiseringsprojecten, met name schakel zijn tussen

gebruikers en automatiseerders.

Onze klantenkring bestaat uit verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen (zowel bedrijfstak- als ondernemingspensioenfondsen) en pensioen administratiekantoren.

Frissestein 14 - 4158 GH Deil - Telefoon 0345 65 06 21
Fax 0345 65 06 72 - E-mail info@aquilone.nl