De redenen voor een opdrachtgever om een beroep te doen op extra capaciteit, verzorgd door Aquilone, kunnen divers zijn:

· Projecten, waarbij inzet van Aquilone op twee manieren
· ofwel binnen het project
· ofwel binnen de staande organisatie, ter compensatie van het
tijdelijk wegvallen van capaciteit door inzet van vast personeel
binnen het project.

· “Seizoensarbeid“, zoals actuariële verslaglegging
· Ziekte, zwangerschapsverlof of sabbatical van vast personeel
· Tijdelijk opvullen van een vacature, totdat een nieuw
personeelslid is geworven en aangenomen
· Opgelopen werkvoorraad, bijvoorbeeld door gestegen productie,
een krappe arbeidsmarkt of een combinatie van beide
· Ontbreken van expertise binnen de eigen onderneming met
betrekking tot een bepaald onderwerp

En zo zijn er nog wel een aantal redenen te verzinnen...

De inzet van medewerkers van Aquilone is weliswaar tijdelijk, maar altijd met als uitgangspunt om een blijvende oplossing te realiseren. Daar komt bij dat de jarenlange en uiteenlopende ervaring van de medewerkers van Aquilone kwalitatief hoogwaardige dienstverlening garanderen.

 

Frissestein 14 - 4158 GH Deil - Telefoon 0345 65 06 21
Fax 0345 65 06 72 - E-mail info@aquilone.nl